MB130P58

Rozsah 2/0

3 kredity

Stacks Image 35
Stacks Image 39
Stacks Image 37

PřednášejícíStacks Image 27
prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
(garant předmětu)

T: 225 106 450
M: 778 776 381

E-mail: david@ueb.cas.cz
Stacks Image 29
RNDr. Jan Fíla, Ph.D.

Tel.: 225 106 452

E-mail: fila@ueb.cas.cz
Stacks Image 47
Said Hafidh, Ph.D.

Tel.: 225 106 452

E-mail: hafidh@ueb.cas.czKurs o RNA a jejích úlohách v eukaryotické buňce pro různě pokročilé studenty. Jeho náplní je  složení a struktura molekul RNA a specifické vlastnosti, které určují širokou škálu funkcí, jež molekuly RNA v buňce zastávají. Kurz dále shrnuje současné znalosti o rozmanitých typech molekul RNA a o jejich konkrétních aktivitách v rámci genové exprese a jednotlivých úrovní její regulace. V průběhu celého cyklu přednášek budou sledovány a porovnávány rostlinné a živočišné systémy.
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver